Telekomünikasyon

Telekomünikasyon branşı sürekli bir değişim içindedir. Piyasalarda zorlu mücadeleler yaşanıyor, marjlar baskı altında, değişen düzenlemelerle ilgili çerçeve koşullarına kısa süre içinde tepki verilmesi gerekiyor ve müşteriler aynı yüksek kalitede kısa ürün devirlerine bağlı olarak yüksek yenilikçilik gücü bekliyor.

Bu yüzden işletmenin iş süreçlerine yönelen esnek bir IT mimarisinin mevcut olması telekomünikasyon işletmeleri için esaslı bir önem taşımaktadır. Bunun için bir Business Process Management'in (BPM) kurulmasını tavsiye etmekteyiz. Bu, iş sü-reçlerinizin analizini ve optimize edilmesini, model temelli uygulamalarını ve sürekli bir düzeltme süreci oluşturmak için değerlendirilmelerini kapsamakta.

Aşağıdaki alanlarda branş bilgilerine ve proje deneyimlerine sahibiz

  • Customer Care
  • Customer Relationship Management (CRM)
  • Billing, Invoicing & Accounting
  • Order Management/Activation
  • Inventory ve Faultmanagement

İşletme süreçlerinizin optimize edilmesi potansiyelleri özellikle sadece otomasyon derecelerini süreçlerde yükseltmek için esnek uygulama ortamları bulunduğunda ger-çekleştirilebilir.
Bu sırada servis yönelimli mimariler yaklaşımını (SOA) takip etmekteyiz.
Bize Ulaşın

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle temasa geçin.

Tel: +90 216 575 45 90

E-Mail