Enerji

Enerji için IT, IT için enerji

Ayrıştırma taleplerini uygulamak, süreç masraflarını azaltmak, modernizasyon önlemlerini gerçekleştirmek, rekabet avantajlarını korumak – bunlar günümüzde enerji temin kurumlarının ajandasında yazılı parolalardır. Azalan personel sayıları ve hızlandırılmış piyasa dinamiğinde bu görevler sadece karmaşık ve yüksek uzmanlık seviyesine sahip enformasyon sistemleriyle yerine getirilebilir.

BTC geniş kapsamlı branş bilgilerine sahiptir ve enerji temin kurumlarına süreç optimizasyonu ve IT'de hukuksal taleplerin yerine getirilmesi bakımından danışmanlık yapmaktadır. Branşta hem ticari hem de teknik ve operatif süreçleri bilmekteyiz ve sizi örneğin ERP, CRM, GIS ve SCADA uygulamalarının başlatılmasında ve etkin enerji bilgileri yönetiminde desteklemekteyiz.

Çözümlerimiz hakkında bilgi edininiz ve branş deneyimimizden faydalanınız.
Bize Ulaşın

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle temasa geçin.

Tel: +90 216 575 45 90

E-Mail